Menu
*
Laurens

Dienstenoverzicht

Op deze pagina ziet u een overzicht van alle producten en diensten van de BuurtPas.
In onderstaand menu kunt u met uw postcodecijfers zoeken naar het aanbod in uw buurt en u kunt verfijnen op categorie, bijvoorbeeld Diensten aan huis. Rechts in het scherm verschijnen alle door u geselecteerde diensten en producten. Klikt u op lees meer dan ziet u de uitgebreide informatie. 
Selecteer aanbieding
Vul hier uw postcode in
Boedelbeheer
Boedelbeheer
Obelisk Boedelbeheer verleent haar diensten aan allen die bij het afwikkelen van nalatenschappen betrokken kunnen zijn, zoals erfgenamen, executeurs testamentair, boedelnotarissen, bewindvoerders, charitatieve instellingen, banken etc.

De diensten bestaan onder andere uit het assistentie verlenen bij aanvaarding, registratie, communicatie, taxatie, inboedelbeschrijving, distributie, opslag en bemiddelingen van inboedelgoederen.
De kracht van Obelisk zit met name in de registratie en taxatie van de roerende zaken in de boedel.

De registratie bestaat onder meer uit het vastleggen van alle voorwerpen van waarde. De foto’s van de inboedel, waardevolle stukken en de uit het proces voortvloeiende administraties worden op onze unieke, beveiligde website geplaatst, die 24 uur per dag exclusief toegankelijk is voor de executeur en erfgenamen. Dit maakt dat het gehele proces van de afwikkeling van de inboedel volkomen transparant is.

Naast de registratie van de inboedel wordt ook de woning beoordeeld. Er dient een veilige en gecontroleerde omgeving voor de goederen in de woning te zijn. U kunt denken aan enkel het vervangen van een slot in de voordeur of bijvoorbeeld de woning te beveiligen door bewoning.

Middels het veiligstellen en een nauwkeurige inventarisatie van de inboedel bieden zij u betrokkenheid en zorgvuldigheid. Uiteindelijk kan er mede door de registratie op correcte wijze rekening en verantwoording worden afgelegd bij het afwikkelen van de nalatenschap.

Inboedelafwikkeling draait ook om rendement. U kunt besparen op de kosten en verdienen door de juiste bemiddeling bij de verkoop van (delen) van de inboedel. Daartoe werkt Obelisk Inboedelbeheer samen met gespecialiseerde partners en veilinghuizen.

Omdat zij maatschappelijk verantwoord willen ondernemen heeft Obelisk Inboedelbeheer een speciale relatie met het Leger des Heils, Dorcas en de Voedselbank. In overleg met de erfgenamen kunnen de daarvoor geschikte delen van de inboedel worden opgenomen in het circuit van de herbestemming. U kunt daarmee mensen helpen die een nieuw leven proberen op te bouwen.

Uitgebreide informatie omtrent de werkwijze en achtergronden kunt u verder op www.obeliskboedelbeheer.nl onder het kopje ‘werkwijze’ terugvinden of bel naar 06 532 636 83.

Met uw BuurtPas een vooronderzoek, op basis van digitaal ingezonden foto’s, kost € 40,-.
Op een taxatiebezoek krijgt u 10% korting.Hulp nodig bij het beheer of de verkoop van uw inboedel?
« Terug naar de zoekresultaten