Zoek
Zoek

Het Voedingspaspoort

Elderly Woman Holding an Apple Photographed from Above

Wat is het?

Eén op de drie zelfstandig wonende ouderen die thuiszorg ontvangt, is ondervoed. De oorzaken zijn divers. Helaas wordt dit vaak nog over het hoofd gezien door mantelzorgers en professionals.

Ondervoeding zorgt ervoor dat u sneller ziek wordt en het herstel langer duurt. De kans op vallen wordt groter en de kwaliteit van leven gaat achteruit. DC010 en de gemeente Rotterdam gaan samen de ondervoeding bij kwetsbare ouderen op de kaart zetten. De Stuurgroep Ondervoeding ontwikkelde het Voedingspaspoort. DC010 paste het voor Rotterdamse gebruikers aan.

Voedingspaspoort2

Hoe werkt het?

In het Voedingspaspoort is informatie te vinden over het voorkomen van ondervoeding. Daarnaast is er ruimte om gemaakte afspraken en contactgegevens te noteren. Zo houdt u zelf de regie over uw voedingstoestand. En wordt de samenwerking tussen betrokkenen bevorderd. Het Voedingspaspoort kunt u via uw zorg- en welzijnsmedewerkers verkrijgen.

Heeft u vragen over ondervoeding of wilt u het Voedingspaspoort ontvangen? Mail naar info@dietistencoalitie010.nl of bel
(06) 395 513 79.

Categorieën

diensten aan huis

Diensten aan huis

ontmoeten

Ontmoeten

hulpmiddelen

Hulpmiddelen

voordeel

Voordeel