Menu
*
Laurens

Nieuws


Eigen risico of eigen bijdrage?
Eigen risico of eigen bijdrage?

Krijgt u zorg uit de basisverzekering, dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Elk jaar opnieuw bepaalt de overheid de hoogte hiervan. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385.

Wat is de stand van uw eigen risico?
De stand van uw eigen risico vindt u in uw persoonlijke online omgeving Mijn Zilveren Kruis.

Wat is het vrijwillig eigen risico?
Bovenop het verplicht eigen risico kan iedereen van 18 jaar en ouder kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Hoe hoger het bedrag, hoe lager uw premie. Net als bij het verplicht eigen risico, betaalt u het vrijwillig eigen risico zelf voordat u kosten vergoed krijgt uit de basisverzekering.

Voor welke zorg betaalt u geen eigen risico?
Sommige zorg is vrij van het verplicht en vrijwillig eigen risico. In de meeste gevallen ontvangt u geen rekening voor de onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering:
Bezoek aan de huisarts en huisartsenpost (wel eigen risico bij behandelingen of onderzoeken die de huisarts uitbesteedt, zoals laboratorium onderzoeken)
Hulpmiddelen in bruikleen
Verpleging en verzorging in uw eigen omgeving (wijkverpleging)
Ketenzorg via de huisarts


Eigen bijdrage

Voor sommige zorg uit de basis- en aanvullende verzekering betaalt u wettelijke eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor hoortoestellen en een kunstgebit. U betaalt wettelijke eigen bijdrage voor sommige zorg uit de basis- en aanvullende verzekering eerst zelf. Dit noemen we wettelijke eigen bijdrage. De overheid bepaalt elk jaar opnieuw de hoogte hiervan.


Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?

In 2018 betaalt u een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld gebitsprotheses, bepaalde geneesmiddelen en sommige hulpmiddelen. Bekijk in het vergoedingsoverzicht welke eigen bijdrage u betaalt voor uw vergoeding. Het vergoedingsoverzicht vindt u op zk.nl/vergoedingen.


Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico?

Eigen bijdrage is iets anders dan eigen risico. Hieronder vindt u de verschillen tussen eigen bijdrage en eigen risico.


Eigen bijdrage

Eigen risico

Geldt voor alle leeftijden.

Geldt alleen vanaf 18 jaar.

U kunt een eigen bijdrage betalen voor zowel zorg uit de basis- als uit de aanvullende verzekering.

Eigen risico betaalt u alleen voor zorg uit de basisverzekering.

Sommige aanvullende verzekeringen geven een vergoeding voor de eigen bijdrage.

U krijgt geen vergoeding voor het eigen risico.

Afhankelijk van de zorg geldt soms een maximumbedrag aan eigen bijdrage, maar soms ook niet.

Geldt elk jaar een maximumbedrag.


« Terug naar de zoekresultaten