Menu
Laurens

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Laurens BuurtPas gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gegevens van haar klanten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de privacy policy van Laurens. Hierbij houdt Laurens BuurtPas zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren. Ook kunt u altijd uw gegevens laten verwijderen, met uitzondering van de gegevens waarvan wij wettelijk verplicht zijn ze te bewaren. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). 

Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming
Leon Jeijsman, Compliance Officer
l.jeijsman@laurens.nl
010 286 25 61

Gegevens via onze website
Wij verzamelen en analyseren informatie over het gebruik van de website, zoals aantal bezoekers, duur van het bezoek en bezoek aan specifieke pagina’s. Voor het gebruik van Google Analytics hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. We delen deze gegevens niet met andere partijen. De informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website: een deel van het IP-adres is voor ons onleesbaar gemaakt. Om deze gegevens te verzamelen, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het gebruik van cookies kan door de bezoeker worden aangepast via de instellingen in de browser. In dat geval is het echter mogelijk dat onderdelen van de website niet gebruikt kunnen worden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend van toepassing op de website van Laurens BuurtPas. Laurens BuurtPas is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de privacy policy voor websites van derden, die via de site van Laurens BuurtPas door middel van links te bereiken zijn.

Door de website van Laurens BuurtPas te gebruiken, stemt u in met het hierboven omschreven beleid.

Voor vragen over de zorg- en dienstverlening van Laurens BuurtPas of de organisatie kunt u bellen naar (010) 332 30 00, kies optie 4 daarna optie 2 voor BuurtPas.