Search
Search

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laurens BuurtPas gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gegevens van haar klanten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de privacy policy van Laurens.

Hierbij houdt Laurens BuurtPas zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van goede zorg- en dienstverlening en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg- en dienstverlening en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Waarom verwerkt Laurens BuurtPas uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Het bieden van goede zorg- en dienstverlening;
 • Voldoen aan wettelijke taken en/of verplichtingen;
 • Behartiging gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt om


gerechtvaardigde belangen van Laurens te behartigen. Het verwerken van uw persoonsgegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek of om uw klacht tegen (een medewerker van) Laurens te behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om onze administratie en andere interne beheersactiviteiten uit te kunnen voeren.

 

Welke gegevens verwerkt Laurens BuurtPas van u?

Vanaf het moment dat u zich bij Laurens BuurtPas aanmeldt, verwerken wij verschillende persoonsgegevens van u. Het gaat hier om gegevens die wij direct van u ontvangen, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer en contactgegevens.

U bent niet verplicht om deze gegevens door te geven, maar als u dat niet doet, kan het zijn dat wij niet de aangevraagde zorg- of dienstverlening kunnen leveren.

 

Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunnen wij gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van Laurens BuurtPas. Wij bieden altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u deze berichten niet wilt ontvangen. Onze e-mailberichten die wij verzenden hebben altijd een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u verschillende rechten om invloed uit te oefenen op de gegevens die wij van u verwerken:

 1. Recht op inzage in gegevens: u kunt ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt alleen gegevens over uzelf opvragen, niet over anderen.
 2. Recht van aanpassen, aanvullen, beperken, meenemen of verwijderen van de gegevens: zijn uw gegevens niet juist of compleet? Wilt u dat er minder gegevens van u worden verwerkt? Of wenst u uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie? Laurens BuurtPas kan dit op uw verzoek aanpassen, aanvullen, verwijderen of overdragen. Dit kan niet altijd, bijvoorbeeld als een wet- en regelgeving ons vraagt om gegevens te houden voor een bepaalde tijd.
 3. Intrekken van uw toestemming: als u aan ons toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, kunt u deze toestemming ook weer intrekken.
 4. Bezwaar tegen verwerking gegevens: u kunt bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt ons dan vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan niet altijd, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te verwerken. U moet in zo’n geval kunnen aantonen dat de verwerking nadelige gevolgen voor u kan hebben.

 

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Onderstaande contactgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor vragen over privacy zaken. U kunt een bericht sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming door te mailen naar: privacywet@laurens.nl

 

Gegevens via onze website

Wij verzamelen en analyseren informatie over het gebruik van de website, zoals aantal bezoekers, duur van het bezoek en bezoek aan specifieke pagina’s. Voor het gebruik van Google Analytics hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. We delen deze gegevens niet met andere partijen. De informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website: een deel van het IP-adres is voor ons onleesbaar gemaakt. Om deze gegevens te verzamelen, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het gebruik van cookies kan door de bezoeker worden aangepast via de instellingen in de browser. In dat geval is het echter mogelijk dat onderdelen van de website niet gebruikt kunnen worden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend van toepassing op de website van Laurens BuurtPas. Laurens BuurtPas is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de privacy policy voor websites van derden, die via de site van Laurens BuurtPas door middel van links te bereiken zijn.

Door de website van Laurens BuurtPas te gebruiken, stemt u in met het hierboven omschreven beleid.

 

Responsible Disclosure

Bij Stichting Laurens vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen/websites heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze cliënten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar privacywet@laurens.nl. Versleutel uw bevindingen om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.


Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.


Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Voor vragen over de zorg- en dienstverlening van Laurens BuurtPas of de organisatie kunt u bellen naar (010) 332 30 00 en daarna te kiezen voor de optie BuurtPas.

 

Disclaimer

Laurens BuurtPas heeft het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te veranderen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Laatst gewijzigd: juli 2023